Јавна набавка 02/17 - Набавка нафтних деривата

На основу чл. 60 ЗЈН, („Сл.гласник РС“,бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности за набавку нафтних деривата, Наручилац, Дом здравља Мали Зворник

Објављује 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Јавна набавка мале вредности 

Предмет јавне набавке је набавка нафтних деривата за потребе Дома здравља Мали Зворник


ПОЗИВ за подношење понуда >>>

КОНКУРСНА документација >>>

Тим за спољашње оцењивање почетком марта у Дому здравља Мали Зворник

Од 01. до 03.03.2017. године у Дому здравља Мали Зворник  боравиће тим за спољашње оцењивање Агенције за акредитацију здравствених установа.

Тим за оцењивање ће радити у следећем саставу:
Вођа тима : др Радослав Милошевић
Чланови тима : Ненад Вељовић, дипл правник
                      Тања Бокић, вмс
Координатор за акредитацију : др Синиша Бурић 

Оглас за пријем доктора медицине у радни однос на одређено време

22.02.2017. године

Дом здравља Мали Зворник објављује Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом због повећаног обима посла, на временски период од годину дана:

1. Доктор медицине - 1 (један) извршилац

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање и на интернет адресама Министарства здравља Републике Србије и Дома здравља "Мали Зворник".

Текст огласа>>>

Одлука о избору кандидата>>>

Оглас за пријем медицинске сестре у радни однос на одређено време

28.12.2016. године

Дом здравља Мали Зворник објављује Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом до повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства због неге детета

1. Медицинска сестра - техничар - општи смер - 1 (један) извршилац

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање и на интернет адресама Министарства здравља Републике Србије и Дома здравља "Мали Зворник".

Текст огласа>>>

Набављено ново теренско возило

28.12.2016

За потребе кућних посета и транспорта пацијената из удаљених сеоских подручја до Дома здравља набављено је ново теренско возило.

Из буџета Општине Мали Зворник за ову набавку издвојено је 2.500.000 динара.

Јавна набавка 12/2016 - Путничко-теренско возило

На основу члана39. 52. и 53.Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012), директор Дома Здравља „Мали Зворник“ доноси: 

О Д Л У КУ
о покретању поступка јавне набавке 
за јавну набавку Путничко-теренског возила за потребе Дома Здравља „Мали Зворник“

Одлука о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Одржана акција превентивних прегледа на старом мосту

Поводом светскод дана дијабетеса јуче је у Малом Зворнику, на старом мосту, одржана акција превентивних прегледа у организацији Дома здравља Мали Зворник и Удружења дијабетичара "Диабета Бирач" из Зворника. Према евиденцији организатора око 500 суграђана из обе општине је искористило ове бесплатне прегледе мерења шечера у крви, крвног притиска и индекса телесне масе (БМИ).

Акција поводом светског дана дијабетеса

Поводом светског дана дијабетеса, у организацији Дома здравља Мали Зворник и Удружења дијабетичара "Дијабет Бирач" из Зворника данас од 10 до 14 часова биће организована акција мерења шећера у крви и крвног притиска на старом мосту.
Позивамо све суграђане да се одазову овом позиву и бесплатно изврше превентивни преглед.

Обавештење о вакцинацији против грипа

Вакцинација против грипа врши се сваког радног дана од 10 до 13 часова у просторијама специјалистичке службе а биће вршена и по теренским амбулантама.

Пре вакцинације, обавезно је да се  да се пацијенти јаве изабраном лекару и добију налог за вакцину.

Оглас за пријем у радни однос доктора медицине на одређено време

Објављено 17.10.2016. године

 

Дом здравља Мали Зворник објављује Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом, до повратка запослене са породиљског одсуства

1. Доктор медицине - 1 (један) извршилац

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на интернет адресама Министарства здравља Републике Србије и Дома здравља "Мали Зворник".

Текст конкурса

Одлука о избору кандидата

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates