Оглас за продају демонтиране фасадне столарије путем јавног надметања

Комисија за споровoђење поступка јавног надметања – лицитације за продају демонтиране фасадне столарије са објекта Дома здравља „Мали Зворник“, на основу Одлуке управног одбора Дома здравља „Мали Зворник“ бр.995 од 20.11.2015.године и Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања – лицитације за продају демонтиране фасадне столарије бр.955/1 од 29.03.2016.године расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРОДАЈУ ДЕМОНТИРАНЕ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ СА ОБЈЕКТА

ДОМА ЗДРАВЉА „МАЛИ ЗВОРНИК“ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Оглас>>>

Јавна набавка 02/16 - Набавка лекова

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15)  и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Набавка лекова обликована по партијама број 2/16, 

ДОМ ЗДРАВЉА “МАЛИ ЗВОРНИК“
РИБАРСКА БР.25, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Набавка лекова

Позив>>>

Конкурсна документација>>>

Одлука о додели Уговора>>>

Одлука о обустави поступка за партије I, III и IV>>> 

Обавештење о обустави поступка>>>

Обавештење о закључењу уговора - Партија II>>>

Јавни оглас за продају службених аутомобила

Комисија за спровођење поступка јавне продаје и јавног оглашавања службених путничких аутомобила Дома здравља "Мали Зворник" објављује следећи

ЈАВНИ ОГЛАС
За продају службених путничких аутомобила непосредном погодбом

ОГЛАС>>> 

Акција организованог скрининга рака дојке, на територији општине Мали Зворник

24.03.2016. године

У складу са реализацијом  програма организованог скрининга рака дојке на територији Републике Србије, скрининг мамографијом и у складу са Планом спровођења Програма, на територији општине Мали Зворник,  у периоду од 23. марта 2016. године, током априла месеца испред Дома здравља у Малом Зворнику радиће мобилни мамограф.

Циљна популација за обухват скрининг мамографијом су жене старости од 50 до 69. година и овом приликом обавештавамо и позивамо све жене ове циљне групе да се јаве и искористе ову прилику и изврше превентивни преглед. Жене млађег узраста, од 40 до 49 године, ће такође моћи извршити преглед али само уз упут специјалиста гинекологије.

Мобилни мамограф  је власништво Института за медицину рада "Др Драгомир Карајовић", који је задужен за реализацију и организацију рада у самом мобилном мамографу.

Оглас за пријем дипломираног економисте у радни однос на одређено време

23.12.2015. године

Дом здравља Мали Зворник објављује Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом до повратка запослене са породиљског одсуства

1. Дипломирани економиста - 1 (један) извршилац

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у "Пословима" огласним новинама Националне службе за запошљавање и на интернет адресама Министарства здравља Републике Србије и Дома здравља "Мали Зворник".

Текст огласа>>>

Одлука о извору кандидата>>>

Комисија за акредитацију Здравствених установа у другој редовној посети Дому здравља Мали Зворник

Дана 21.12.2015.године Комисија за акредитацију Здравствених установа била је у другој редовној посети Дому здравља Мали Зворник

Акредитација је поступак оцењивања квалитета рада здравствене установе, на основу примене оптималног нивоа утврђених стандарда рада здравствене установе у одређеној области здравствене заштите, односно грани медицине. Процес акредитације је конципиран тако да обезбеди оквир који ће омогућити здравственим установама да дефинишу и имплементирају потребне промене и направе приоритете за континуирано унапређење сопствених услуга.

Основа акредитације су препоручени и развијени стандарди од стране здравствених професионалаца за здравствене установе, a у складу са интернационалним стандардима. Сет акредитацијаских стандарда за домове здравља у Србији обухвата:

·           Стандарде лечење пацијента у општој медицини, гинекологији, педијатрији, специјалистичко –консултативној служби и поливалентну партонажу,

·           Стандарде клиничке подршке: фармацеутска здравствена делатност, лабораторијска дијагностика и радиолошка дијагностика,

 

·            Неклиничке стандарде за животну средину, људске ресурсе, управљање информацијама, руковођење и управљање

Обавештење за пацијенте Дома здравља

Обавештавамо све пацијенте Дома здравља Мали Зворник, да ће гинеколог убудуће радити понедељком и четвртком од 07 до 14 часова.

Јавна набавка 14/15 - Доградња надстрешнице са северне стране објекта Дома здравља „Мали Зворник“

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Извођење грађевинско-занатских радова на доградњи надстрешнице са северне стране објекта Дома здравља „Мали Зворник“  

Позив за достављање понуда>>>

Конкурсна документација>>>

Појашњење Конкурсне документације>>>

Одлука о додели уговора>>> 

Обавештење о закљученом уговору>>>

Обавештење за пацијенте

Дом здравља "Мали Зворник" обавештава пацијенте да је у стоматолошкој служби Дома здравља набављен и стављен у функцију ултразвучни скидач каменца.

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates