Приказ # 
Наслов
Процедура о путним трошковима
План мера 2024 године
Одлука о именовању поверљивог саветника
Правилник о управљању сукобом интереса ДЗ Мали Зворник
Лице за заштиту података o личности
План мера 2023
План управљања-родна равноправност
Правилник о коришћењу службених мобилних телефона
План јавних набавки
Листа категорија документарног материјала са роковима чувања
Правилник о начину евидентирања,заштите и коришћења електронских докумената
Правилник о начину евидентирања,класификовања,архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала
Правилник о стручном усавршавању здравствених радника и здравствених сарадника и осталих запослених у Дому здравља Мали Зворник
Лице за заштиту података о личности
Решење-контрола забране пушења
Нови правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
Правилник о сопственим приходима
Правилник о управљању сукобом интереса
Правилник о поступку провере алкохолисаности
Правилник о поступању са донацијама
Правилник о коришћењу службених возила
Правилник о коришћењу службених телефона
Правилник о стручном усавршавању и оспособљавању
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији
Одлука о радном времену
Правилник о радној дисциплини и понашању запослених
2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates