Заштитник права пацијената

                         Заштитник права пацијената:

 

Славица Симеуновић

Краља Петра I бр.38

015/ 472-813

 

 

Права пацијената:

Закон о здравственој заштити дефинише права пацијената, а она га јасно постављају у средиште пружања здраствених услуга. У здравственом систему пацијент има право на:

- доступност здравствене заштите

- обавештеност

- слободан избор

- приватност и поверљивост информација

- самоодлучивање и пристанак

- увид у медицинску документацију

- тајност података

- пристанак на медицински оглед

- приговор

- накнаду штете

- право на поштовање пацијентовог времена

- обавештавање јавности

 

 

Напомене:

·                анонимни приговори се не евидентирају

·                приговор подноси пацијент или члан његове уже породице

·                одговор се доставља подносиоцу приговора у року од 5 дана

·                предмет приговора, тј. разлог за његово подношење мора бити прецизиран у погледу врсте, времена, места и лица на које се приговор односи

·                заштитник пацијентових права одговор даје као правни савет, мишљење или обавештење о суштини и обиму конкретног пацијентовог права

·                ако је заштитник својим посредовањем исправио констатовану грешку или пропуст , тиме спречио штетне последице или угрожавање права пацијента- то се констатује у одговору на приговор

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates