Оглас за пријем медицинске сестре у радни однос на одређено време

28.12.2016. године

Дом здравља Мали Зворник објављује Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом до повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства због неге детета

1. Медицинска сестра - техничар - општи смер - 1 (један) извршилац

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање и на интернет адресама Министарства здравља Републике Србије и Дома здравља "Мали Зворник".

Текст огласа>>>

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates