Оглас за пријем у радни однос дипломираног фармацеута - медицинског биохемичара на неодређено време

06.06.2016. године

Дом здравља Мали Зворник објављује Јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом:

1. Дипломирани фармацеут - медицински биохемичар - 1 (један) извршилац

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на интернет адресама Министарства здравља Републике Србије и Дома здравља "Мали Зворник".

Текст огласа>>>

 Одлука о избору кандидата>>>

Оглас за пријем у радни однос доктора медицине на одређено време

01.06.2016. године

Дом здравља Мали Зворник објављује Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом због повећаног обима посла, на период од једне године, и то:

1. Доктор медицине - 1 (један) извршилац

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на интернет адресама Министарства здравља Републике Србије и Дома здравља "Мали Зворник".

Текст огласа>>>

 

Јавна набавка 05/16 - Канцеларијски материјал

На основу члана 60. Законао јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије, број 124/12, 14/15и 68/15)  и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредностиКанцеларијски материјал обликована по партијамаброј 5/16, 

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛИ ЗВОРНИК
РИБАРСКА БР.25, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Канцеларијски материјал

Позив за достављање понуда>>>

Конкурсна документација>>>

Појашњење конкурсне документације>>>

Одлука о додели уговора>>>

Оглас за пријем у радни однос доктора медицине на одређено време

24.05.2016. године

Дом здравља Мали Зворник објављује Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом због повећаног обима посла, на период од једне године, и то:

1. Доктор медицине - 1 (један) извршилац

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на интернет адресама Министарства здравља Републике Србије и Дома здравља "Мали Зворник".

Текст огласа>>>

Одлука о избору кандидата>>>

 

Јавна набавка 04/16 - Санитетски материјал

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15)  и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Санитетски материјал обликована по партијама број 4/16, 

ДОМ ЗДРАВЉА “МАЛИ ЗВОРНИК“
РИБАРСКА БР.25, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ
За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Санитетски материјал 

Позив>>>

Конкурсна документација>>>

Појашњење конкурсне документације>>>

Измењена Конкурсна документација>>>

Обавештење о продужењу рока>>>

Појашњење конкурсне документације 2>>>

Одлука о обустави поступка за партије V и VIII>>>

Одлука о додели уговора>>>

Јавна набавка 03/16 - Лабораторијски материјал

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15)  и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Лабораторијски материјал обликована по партијама број 3/16, 

ДОМ ЗДРАВЉА “МАЛИ ЗВОРНИК“
РИБАРСКА БР.25, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ
За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Лабораторијски материјал

Позив>>>

Конкурсна документација>>>

Појашњење конкурсне документације>>>

Појашњење конкурсне документације 2>>>

Одлука о додели Уговора>>>

Одлука о обустави поступка>>>

Обавештење о закључењу уговора - партија I>>>

Обавештење о закључењу уговора - партија III>>>

Оглас за продају демонтиране фасадне столарије путем јавног надметања

Комисија за споровoђење поступка јавног надметања – лицитације за продају демонтиране фасадне столарије са објекта Дома здравља „Мали Зворник“, на основу Одлуке управног одбора Дома здравља „Мали Зворник“ бр.995 од 20.11.2015.године и Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања – лицитације за продају демонтиране фасадне столарије бр.955/1 од 29.03.2016.године расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРОДАЈУ ДЕМОНТИРАНЕ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ СА ОБЈЕКТА

ДОМА ЗДРАВЉА „МАЛИ ЗВОРНИК“ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Оглас>>>

Јавна набавка 02/16 - Набавка лекова

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15)  и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Набавка лекова обликована по партијама број 2/16, 

ДОМ ЗДРАВЉА “МАЛИ ЗВОРНИК“
РИБАРСКА БР.25, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Набавка лекова

Позив>>>

Конкурсна документација>>>

Одлука о додели Уговора>>>

Одлука о обустави поступка за партије I, III и IV>>> 

Обавештење о обустави поступка>>>

Обавештење о закључењу уговора - Партија II>>>

Јавни оглас за продају службених аутомобила

Комисија за спровођење поступка јавне продаје и јавног оглашавања службених путничких аутомобила Дома здравља "Мали Зворник" објављује следећи

ЈАВНИ ОГЛАС
За продају службених путничких аутомобила непосредном погодбом

ОГЛАС>>> 

Акција организованог скрининга рака дојке, на територији општине Мали Зворник

24.03.2016. године

У складу са реализацијом  програма организованог скрининга рака дојке на територији Републике Србије, скрининг мамографијом и у складу са Планом спровођења Програма, на територији општине Мали Зворник,  у периоду од 23. марта 2016. године, током априла месеца испред Дома здравља у Малом Зворнику радиће мобилни мамограф.

Циљна популација за обухват скрининг мамографијом су жене старости од 50 до 69. година и овом приликом обавештавамо и позивамо све жене ове циљне групе да се јаве и искористе ову прилику и изврше превентивни преглед. Жене млађег узраста, од 40 до 49 године, ће такође моћи извршити преглед али само уз упут специјалиста гинекологије.

Мобилни мамограф  је власништво Института за медицину рада "Др Драгомир Карајовић", који је задужен за реализацију и организацију рада у самом мобилном мамографу.

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates