Оглас за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом

На основу члана 24. Закона о раду („СЛ.гласник РС бр.24/05,61/05,54/09,32/13, 75/2016), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач  Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе  ( „Сл.гласник РС број 1/2015 ) , Кадровског плана за Дом здравља „Мали Зворник“ за 2017.годину  број  112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године издат од Министарства здравља Републике Србије, Сагласности Министарства здравља 112-01-1197/2017-02, од  04.10.2017. године и члана 23.  Статута Дома здравља Мали Зворник, ВД Директор-а Дома здравља „Мали Зворник“  расписује 

О  Г  Л  А  С
За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом 

1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ  –  један  извршилац – за рад у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва са хитном медицинском помоћи, кућном негом и лечењем, специјалистичко-консултативном делатношћу и лабораторијском, радиолошком и ултразвучном дијагностиком

Оглас за пријем у радни однос возача санитетског возила на неодређено време

Објављено 29.12.2017. године

 Дом здравља Мали Зворник објављује Јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом:

1. Возач санитетског возила - медицински технички радник - 1 (један) извршилац 

Рок за подношење пријава је 3 дана од дана објављивања на интернет адресама Министарства здравља Републике Србије и Дома здравља "Мали Зворник".

Текст конкурса

Одлука о избору кандидата

Јавна набавка 08/17 - Остали потрошни материјал за потребе Дома здравља Мали Зворник

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛИ ЗВОРНИК
МАЛИ ЗВОРНИК
Рибарска бр.25 

К О Н К У Р С Н А    Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 

Јавна набавка мале вредности број: 08/2017 

Остали потрошни материјала за потребе Дома здравља Мали Зворник

 

Конкурсна документација>>>

Јавна набавка 07/17 - Радови на реконструкцији мртвачице и надстрешнице

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛИ ЗВОРНИК
МАЛИ ЗВОРНИК
Рибарска бр.25 

К О Н К У Р С Н А    Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 

Јавна набавка мале вредности број: 07/2017 

Радови на реконструкцији мртвачице и надстрешнице на објекту Дома здравља за потребе Дома здравља Мали Зворник

 

Конкурсна документација>>>

Оглас за пријем у радни однос доктора медицине на одређено време

Објављено 07.12.2017. године

 Дом здравља Мали Зворник објављује Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом, до повратка запослене са боловања

1. Доктор медицине - 1 (један) извршилац - за рад у Служби опште медицине са хитном медицинском помоћи кућном негом и лечењем

Рок за подношење пријава је 3 дана од дана објављивања на интернет адресама Министарства здравља Републике Србије и Дома здравља "Мали Зворник".

Текст конкурса

 

СВЕТСКИ ДАН ДИЈАБЕТЕСА, 14. новембар 2017. године

У уторак 14.11.2017. године обележен је светски дан дијабетеса под слоганом „Заједничком акцијом против дијабетеса“ а заједничком акцијом Wellion Club Adria Зворник; удружења дијабетичара „Диабета“ из Зворника и Дома здравља Мали Зворник. 

У периоду од 10:00 до 14:00 часова на мосту Краља Александра Првог спроведена је акција бесплатне контроле шећера у крви а у Дому кулуре у Малом Зворнику од 15:00 до 16:00 часова такође је вршено мерење шећера у крви и грађани су могли чути предавање о дијабету при чему су упознати са основним принципима правилне исхране и физичке активности које су саставни део у лечењу ове болести. 

Опширније...

Обавештење о раду теренских амбуланти

Дом здравља Мали Зворник обавештава пацијенте из сеоских месних заједница да због боловања, на коме се налазе 4 доктора ове установе, теренске амбуланте неће радити до даљњег. О почетку рада сви пацијенти ће бити благовремено обавештени.

 

До даљњег се неће радити ни ултразвучна дијагностика за одрасле. Редовно се обавља делатност ултразвука у педијатрији и гинекологији. 

Јавна набавка 06/17 - Санитетски материјал

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛИ ЗВОРНИК
МАЛИ ЗВОРНИК
Рибарска бр.25 

К О Н К У Р С Н А    Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 

Јавна набавка мале вредности број: 06/2017

 

Набавка санитетског материјала за партије 5, 6 и 8 за потребе Дома здравља Мали Зворник

 

Конкурсна документација>>>

Јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време

Објављено 23.10.2017. године

 Дом здравља Мали Зворник објављује Јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на следећа радна места:

1. Возач санитетског возила - немедицински технички радник - 1 (један) извршилац

2. Спремачица - немедицинско технички и помоћни радник - 1 (један) извршилац

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет адресама Министарства здравља Републике Србије и Дома здравља "Мали Зворник".

Текст огласа>>>

Одлука о избору кандидата за радно место 2. Спремачица - немедицинско технички и помоћни радник - 1 (један) извршилац>>>

Почела вакцинација против грипа

Обавештавамо пацијенте Дома здравља Мали Зворник да је почела подела сезонских вакцина против грипа.

Вакцина против грипа дели се радним данима од 10 до 13 часова у специјалистичкој служби Дома здравља. 

Потребно је да сви заинтересовани грађани закажу преглед код изабраног лекара да би добили налог за вакцинацију.

Вакцинација се врши и по теренским амбулантама, у складу са радним временом амбуланти.

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates