СВЕТСКИ ДАН ДИЈАБЕТЕСА, 14. новембар 2017. године

У уторак 14.11.2017. године обележен је светски дан дијабетеса под слоганом „Заједничком акцијом против дијабетеса“ а заједничком акцијом Wellion Club Adria Зворник; удружења дијабетичара „Диабета“ из Зворника и Дома здравља Мали Зворник. 

У периоду од 10:00 до 14:00 часова на мосту Краља Александра Првог спроведена је акција бесплатне контроле шећера у крви а у Дому кулуре у Малом Зворнику од 15:00 до 16:00 часова такође је вршено мерење шећера у крви и грађани су могли чути предавање о дијабету при чему су упознати са основним принципима правилне исхране и физичке активности које су саставни део у лечењу ове болести. 

Опширније...

Обавештење о раду теренских амбуланти

Дом здравља Мали Зворник обавештава пацијенте из сеоских месних заједница да због боловања, на коме се налазе 4 доктора ове установе, теренске амбуланте неће радити до даљњег. О почетку рада сви пацијенти ће бити благовремено обавештени.

 

До даљњег се неће радити ни ултразвучна дијагностика за одрасле. Редовно се обавља делатност ултразвука у педијатрији и гинекологији. 

Јавна набавка 06/17 - Санитетски материјал

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛИ ЗВОРНИК
МАЛИ ЗВОРНИК
Рибарска бр.25 

К О Н К У Р С Н А    Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 

Јавна набавка мале вредности број: 06/2017

 

Набавка санитетског материјала за партије 5, 6 и 8 за потребе Дома здравља Мали Зворник

 

Конкурсна документација>>>

Јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време

Објављено 23.10.2017. године

 Дом здравља Мали Зворник објављује Јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на следећа радна места:

1. Возач санитетског возила - немедицински технички радник - 1 (један) извршилац

2. Спремачица - немедицинско технички и помоћни радник - 1 (један) извршилац

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет адресама Министарства здравља Републике Србије и Дома здравља "Мали Зворник".

Текст огласа>>>

Одлука о избору кандидата за радно место 2. Спремачица - немедицинско технички и помоћни радник - 1 (један) извршилац>>>

Почела вакцинација против грипа

Обавештавамо пацијенте Дома здравља Мали Зворник да је почела подела сезонских вакцина против грипа.

Вакцина против грипа дели се радним данима од 10 до 13 часова у специјалистичкој служби Дома здравља. 

Потребно је да сви заинтересовани грађани закажу преглед код изабраног лекара да би добили налог за вакцинацију.

Вакцинација се врши и по теренским амбулантама, у складу са радним временом амбуланти.

Оглас за пријем у радни однос доктора медицине на одређено време

Објављено 12.09.2017. године

 Дом здравља Мали Зворник објављује Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом, до повратка запослене са боловања

1. Доктор медицине - 1 (један) извршилац - за рад у Служби опште медицине са хитном медицинском помоћи кућном негом и лечењем

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на интернет адресама Министарства здравља Републике Србије и Дома здравља "Мали Зворник".

Текст конкурса

Одлука о избору кандидата

Јавна набавка 05/17 - Санитетски материјал

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛИ ЗВОРНИК
МАЛИ ЗВОРНИК
Рибарска бр.25 

К О Н К У Р С Н А    Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 

Јавна набавка мале вредности број: 05/2017

Набавка санитетског материјала за партију 6 - Остали потрошниматеријал за потребе Дома здравља Мали Зворник

Конкурсна документација>>>

Јавна набавка 04/17 - Нафтни деривати

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛИ ЗВОРНИК
МАЛИ ЗВОРНИК
Рибарска бр.25 

К О Н К У Р С Н А    Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 

Јавна набавка мале вредности број: 04/2017 

Набавка нафтних деривата за потребе Дома здравља Мали Зворник

Конкурсна документација>>>

Јавна набавка 03/17 - Санитетски материјал

На основу члана 60. Законао јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредностиза набавку санитетског материјала, ЈН 03/2017  

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛИ ЗВОРНИК
РИБАРСКА БР.25, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК 

Објављује: 

ПОЗИВ 

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности
Предмет јавне набавке је набавка санитетског материјала

Позив за подношење понуда>>>

Конкурсна документација>>>

Јавна набавка 02/17 - Набавка нафтних деривата

На основу чл. 60 ЗЈН, („Сл.гласник РС“,бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности за набавку нафтних деривата, Наручилац, Дом здравља Мали Зворник

Објављује 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Јавна набавка мале вредности 

Предмет јавне набавке је набавка нафтних деривата за потребе Дома здравља Мали Зворник


ПОЗИВ за подношење понуда >>>

КОНКУРСНА документација >>>

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates