Дом здравља набавио нови рендген апарат

У Дом здравља „Мали Зворник“ је допремљен нови рендген апарат који је набављен средствима локалне самоуправе.
Као најповољнији понуђач у процедури јавне набавке је изабрана фирма Alpha Imaging d.o.o. из Београда. Уговорена вредност набавке је 5.394.000,00 динара.
Очекује се долазак стручних лица добављача који ће прегледати адекватност просторије за постављање апарата, предложити потребне измене и заштитне мере и након тога извршити постављање и атестирање рендгена.

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates