Додела Уговора Јавне набавке 03/14

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) и Извештаја комисије за јавну набавку добара - набавка лабораторијског материјала, за партије  1 до 5 са предлогом за доделу уговора, бр. 93/14– 4 од 18.03.2014. године директор Дома здравља „Мали Зворник“ доноси: 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ

Јавна набавка мале вредности 03/14 - Набавка лабораторијског материјала


ОДЛУКА о додели Уговора (.pdf)>>>

 

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates