Додела Уговора Јавне набавке 02/14

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) и Извештаја комисије за јавну набавку добара - набавка санитетског потрошног материјала, за партије  1 до 7 са предлогом за доделу уговора, бр.182/14 од 17.03.2014. године директор Дома здравља „Мали Зворник“ доноси: 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ

Јавна набавка мале вредности 02/14 - Медицински - санитетски потрошни материјал


ОДЛУКА о додели Уговора (.pdf)>>>

 

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates