Јавна набавка 06/19 - Набавка нафтних деривата за потребе Дома здравља Мали Зворник

На основу члана 60. Законао јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредностиза набавку нафтних деривата за потребе Дома здравља Мали Зворник, ЈН 06/2019 

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛИ ЗВОРНИК
РИБАРСКА БР.25, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности

Набавка нафтних деривата за потребе Дома здравља Мали ЗворникЈН 06/2019

Позив

Конкурсна документација

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates