Јавна набавка 01/19 - Набавка санитетског материјала

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛИ ЗВОРНИК
МАЛИ ЗВОРНИК
Рибарска бр.25 

К О Н К У Р С Н А    Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 

Јавна набавка мале вредности број: 01/2019 

Набавка санитетског материјала за партије 5, 6 и 8 за потребе Дома здравља Мали Зворник

Позив>>>

Конкурсна документација>>>

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates