Уз помоћ локлане самоуправе набављена нова опрема за Дом здравља Мали Зворник

У протекле две године Дом здравља је захваљујући средствима локалне самоуправе набавио неколико апарата који су неопходни за редовне медицинске прегледе и функционисање Дома здравља.

Прошле године набављен је дигитални колпоскоп, који је ове године инсталиран и пуштен у рад. Колпоскоп се користи за дијагностику и рано откривање малигних промена.

У току 2018. године од средстава локалне самоуправе набављена су два ЕКГ апарата, један за Општу службу са хитном медицинском помоћи а други за службу за здравствену заштиту деце. За општу службу са ХМП набављен је и негатоскоп, који служи за очитавање рендген снимака.

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates