Оглас за пријем у радни однос специјалисте гинекологије и акушерства на одређено време

Објављено 02.08.2016. године

Конкурс продужен до 15.09. 2016. године

Дом здравља Мали Зворник објављује Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом, за временски период до 2 године:

1. Специјалиста гинекологије и акушерства - 1 (један) извршилац

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на интернет адресама Министарства здравља Републике Србије и Дома здравља "Мали Зворник". Конкурс продужен до 15.09. 2016. године

Текст огласа

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates