Оглас за продају демонтиране фасадне столарије путем јавног надметања

Комисија за споровoђење поступка јавног надметања – лицитације за продају демонтиране фасадне столарије са објекта Дома здравља „Мали Зворник“, на основу Одлуке управног одбора Дома здравља „Мали Зворник“ бр.995 од 20.11.2015.године и Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања – лицитације за продају демонтиране фасадне столарије бр.955/1 од 29.03.2016.године расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРОДАЈУ ДЕМОНТИРАНЕ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ СА ОБЈЕКТА

ДОМА ЗДРАВЉА „МАЛИ ЗВОРНИК“ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Оглас>>>

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates