Јавни оглас за продају службених аутомобила

Комисија за спровођење поступка јавне продаје и јавног оглашавања службених путничких аутомобила Дома здравља "Мали Зворник" објављује следећи

ЈАВНИ ОГЛАС
За продају службених путничких аутомобила непосредном погодбом

ОГЛАС>>> 

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates